INTERCONTINENTAL MARKETING SERVICES FAR EAST CO., LTD. là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng, nhà cung cấp và xuất khẩu của Điều cần thiết về nấu ăn, với một nhà máy ở Taiwan. Với nhiều năm kinh nghiệm trong dòng làm, chúng tôi được biết đến với hiệu năng vượt trội của chúng tôi trong ngành công nghiệp. Chúng tôi đã giúp mình là một trong những thương hiệu hàng đầu trong Taiwan. Chúng tôi liên tục nâng cấp sản phẩm của chúng tôi để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tổ chức một đội ngũ các chuyên gia, cung cấp vào thời gian giao hàng với chất lượng cao. Sự chân thành của chúng tôi và công việc khó khăn đã giúp chúng tôi phù hợp với chất lượng của chúng tôi với tiêu chuẩn quốc tế.

Giới thiệu

IMS, Intercontinental Marketing Services Far East Co Ltd, is located in Taiwan, since 1988, and has been in the market of Kitchenware/Houseware products for 30 years.

What we do?
To serve better, makes you happier than ever!
Your order, our mission.
Smooth project, no worry.
Coming right up, great succeed.
What else?

Sự chân thành của chúng tôi và công việc khó khăn đã giúp chúng tôi phù hợp với chất lượng của chúng tôi

Điều cần thiết về nấu ăn

với tiêu chuẩn quốc tế. Theo các loại khác nhau của nhu cầu sản xuất, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hoàn hảo cho bạn.